I Outplacement voor werkgevers | Jeanine de Niet

Outplacement

Zeker in de huidige tijd is outplacement voor veel organisaties onvermijdelijk. Met als voornaamste redenen: arbeidsconflict, reorganisatie of ontslag, heeft het fenomeen vaak een negatieve lading. Outplacement heeft ook positieve kanten. Het betekent dikwijls een gunstige interventie in de loopbaan van een medewerk(st)er. Zonder outplacement zouden minder mensen een mooie volgende loopbaanstap zetten, dan mét. Het biedt daarom ook een kans; een nieuw perspectief.

Positieve benadering

Op deze wijze naar outplacement kijken, resulteert in een positieve en effectieve benadering. In die zin kun je spreken van ‘replacement’. Vanzelfsprekend is er aandacht voor zelfanalyse en het verwerken van de tegenslag. Het is echter van wezenlijk belang om snel te focussen op het einddoel: het creëren van een nieuwe uitdaging, het zetten van de volgende loopbaanstap.

Afhankelijk van wat iemand nodig heeft, duurt een traject tussen de drie tot negen maanden.

Werkwijze outplacement

Het vinden van een nieuwe werkkring werkt het best als men zichzelf beschouwt als een ‘merk’ dat moet worden neergezet en geprofileerd, ofwel ‘personal branding’. Het proces van outplacement bestaat bij een dergelijke aanpak uit de volgende fasen:

  • Definiëren van het aanbod dat de betrokkene heeft voor de arbeidsmarkt: wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik en wat zijn mijn unieke talenten (‘unique selling points’)
  • Arbeidsmarktonderzoek: nagaan waar de kansen liggen en via welke kanalen de nieuwe werkkring het best kan worden gevonden. Denk hierbij zeker ook aan het leren inzetten van sociale media.
  • Marktbewerking: het gericht ‘jobhunten’, solliciteren en effectief gebruikmaken van (digitale) netwerken.
  • Sollicitatieproces: het oefenen van sollicitatiegesprekken, leren schrijven van een goede sollicitatiebrief, onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden en het sluiten van de arbeidsovereenkomst.
  • Na de start: onderhouden van de relatie en nagaan of het dienstverband aan wederzijdse verwachtingen voldoet.

Wat zijn de kosten?

De kosten variëren omdat er een specifiek traject op maat wordt gemaakt. Na een kennismakingsgesprek zal duidelijk worden wat uw werknemer nodig hebt en kan er een prijsafspraak gemaakt worden.

Bent u benieuwd wat de mogelijkheden voor uw organisatie zijn? Neem dan contact op via mail of telefoon voor een oriënterend gesprek.